【VR】今年夏季有得睇VR演唱會

VR除咗用嚟打機,睇戲或者睇甜片之外仲有得睇演唱會!?

nextvr-coldplay

最近開發商「NextVR」宣佈同演唱會推廣公司「Live Nation」合作,於今年夏季開始喺網上免費俾人睇VR演唱會,佢地已經用VR格式錄低咗幾場演唱會,例如上圖Coldplay演唱會。隨帶一題,「NextVR」已經試過播放VR賽車,藍球等等嘅運動。

如果將來VR演唱會可以普及,我地就唔洗買排通宵隊,或者黃牛飛食炒價,安坐家中就可以享受親臨演唱會嘅感覺!

評論

評論

上一篇
【VR】重現經典 外國玩家自行研發Vitrual Boy模擬器
下一篇
《虹彩六號:圍攻行動》推出「塵土戰線行動」免費更新 帶來全新地圖與特勤幹員

評論

評論