【Pokemon Go攻略】新手玩法教學「基礎篇」

<<<點我看其他《POKEMON GO》攻略>>>

在《Pokemon GO》遊戲中,玩家主要去捕捉自己的小精靈,以及升級與進化,亦可以透過收集精靈蛋獲得小精靈,甚至直接捕捉完全體的野生小精靈。遊戲的玩法涉及到現實世界的地理位置,根據手機定位功能提供位置資訊到遊戲內,當你鄰近地方出現野生小精靈時,遊戲會通過手機震動及發出通知,幫助你去獲得小精靈。

遊戲介面:
IMG_9906

①指南針:在地圖介面切換視野方向。你可以點擊指南針切換跟隨你的視野方向的「自動轉動」及以北方為上的固定方向。此外你也可以通過轉動畫面來旋轉方向。

②Pokestop:當玩家到達可以Pokestop可以獲得該地點的物品,如精靈球、回復藥、精靈蛋。
獲得的物品是根據角度等級所影響,角色等級越高,能搖出的物品物更為稀有。

③野生精靈:玩家可以點撃進入捕捉畫面

④訓練員:玩家的角色,當玩家面向不同方向,遊戲角色亦會轉向相同方向,由此可得知前行位置的方向

⑤個人頭像:點撃進入個人介面展示了你的陣營,經驗,等級與遊戲ID等等

⑥主頁功能表:點撃可以展開設定,背包,圖鑒,商店等功能

⑦道館:可以進行精靈訓練與戰鬥的地點
第一次進入道館需要玩家達到5級,當第一次進入道館可以觸發陣營選擇介面,分別由紅藍黃(火鳥/急凍鳥/雷烏)中選擇自己的陣營。

⑧附近精靈:顯示了附近的野生精靈

其他《Pokemon GO》攻略資料:

【Pokemon Go攻略】新手玩法教學「孵蛋篇」

【Pokemon Go攻略】新手玩法教學「捕捉篇」

【Pokemon Go攻略】精靈體質 數據篇

【Pokemon Go攻略】 新手玩法教學「精靈升級、進化篇」

【Pokemon Go攻略】上網Check 附近有乜怪一目了然!

【Pokemon Go攻略】伊貝進化 教你點揀「雷、水、火」

評論

評論

上一篇
【Pokemon Go攻略】新手玩法教學「捕捉篇」
下一篇
【PKM GO撐邊隊?】三隊Leader曝光 未來可能開Pokemon Center

評論

評論