【PKM GO】無用外掛都被封?Niantic 作出回應:部分玩家將獲解封!

<<<點我看其他《POKEMON GO》攻略>>>

unbanned

早一排《POKEMON GO》用強硬的手法將使用各類外掛嘅帳號直接封鎖,一次過清算嘅呢堆非法玩家,希望可以為遊戲帶來平衡,保護遊戲免受外掛破壞。但網上有唔少嘅巴打表示自己無用外掛都無故被封,升級快少少就Softban,實在嬲到爆炸,搞到唔少玩家都棄Game。
今日 Niantic 終於知衰開始軟化,發文作出解釋,話會重新審視目前判斷外掛機制,亦都會將部份被封嘅玩家「重生」。Niantic解釋話有部份玩家可能係因為使用地圖應用程式查身邊精靈,而當玩家登入實時地圖應用程式後除咗顯示小精靈出沒的位置之外,不停獲取實時資料可能對伺服器造成類似 DDoS 攻擊的情況,所以官方必需作出封鎖,經過重新審視目前機制,打算解封因為呢個情況而被封鎖嘅帳號,但呢類地圖由服務器抽取數據仍然違反服務條款,重犯仍可能導致封帳戶同樣理由查IV值網頁都有機會導致封帳戶,大家盡量唔好使用登入嘅第三方輔助。

但官方講明用bot自動捉寵或者透過程序或網站賬戶遠程進行遊戲將會被封鎖嘅帳號,呢類玩家將唔會被解封。

評論

評論

上一篇
4:33、「英雄 for Kakao」實時决鬥場更新實施
下一篇
JOYCITY、新作手遊「Oceans & Empires」情報公開

評論

評論